fbpx

ORIGINS
WORKSHOP

Návod k přístupu

Přihlášení/Login

Děkujeme, že jste si zakoupili letošní Origins Workshop. Na tomto místě vám přinášíme podrobný návod k přihlášení.

Objednávka probíhala pomocí platební brány a zadáním e-mailu. Tento e-mail slouží k přihlášení do klientské sekce.

 

Thank you for purchasing this year’s Origins Workshop. Here are detailed instructions on how to sign up.

Ordering was done by using the payment gateway and entering your email. This email is used to log in to the client section for the first time.This email is used to log in to the client section.

Postup přihlášení/Login procedure

1. Kliknout na jakékoliv tlačítko s názvem “SLEDOVAT ORIGINS”

1. Click on any button named “WATCH ORIGINS”

2. Jste vyzváni k přihlášení pomocí e-mailu. 

2. You are prompted to log in by email.

3. Zadejte mail, který jste použili při tvorbě objednávky v košíku a klikněte na NEXT

3. Enter the email you used to create your order in the cart and click NEXT

4. Protože si při objednávce nevytváříte heslo a tedy nemáte jaké napsat. Klikněte na tlačítko SEND A MAGIC LINK nebo SEND A LOGIN CODE

4. Because you do not create a password when you order and therefore do not have one to write. Click on the SEND A MAGIC LINK button or SEND A LOGIN CODE

5. Na e-mail vám byl odeslán mail pro přihlášení (může to chvíli trvat nebo hledejte ve SPAM či hromadné)

5. An email has been sent to your email address to log in (it may take a while or look in SPAM)

6. V mailu klikněte na tlačítko “Potvrdit EMAIL” nebo zkopírujte kód.

6. In the email, click on the “Confirm EMAIL” button or copy CODE.

7. Ta-dá otevře se vám uživatelská sekce, kde je hned na jejím vrcholu přidáno tlačítko SLEDOVAT ORIGINS nebo když už jste přihlášení, tak stačí kliknout na toto tlačítko: 

7. This will open the user section, where you will see a FOLLOW ORIGINS button added right at the top, or if you are already logged in, just click on this button:

Tato stránka používá COOKIES

Při provozování webové stránky nám pomáhají soubory cookies. Prohlížením tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.